DTMM Hakkında


Dokuz Tip Mizaç Modeli Nedir?

Dokuz Tip Mizaç Modeline göre her insan, dokuz farklı mizaç tipinden biri ile dünyaya gelir. Bu dokuz ayrı tipin hepsinin kendisine göre bir arayışı, yönelimi ve ihtiyaç dili vardır. Mizaç tipleri isimlerini, o mizaç tipindeki bireylerin en temel ihtiyaç ve arayışlarından alır:

Dokuz Tip Mizaç (DTM)

DTM1: Kusursuzluğu Arayan Mizaç Tipi
DTM2: Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi
DTM3: Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi
DTM4: Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi
DTM5: Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi
DTM6: Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi
DTM7: Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipi
DTM8: Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi
DTM9: Duyumsal-Hareketsel Konfor Arayan Mizaç Tipi

Mizaç, Karakter ve Kişilik

Mizaç (huy), doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen, kendine özgü algı, arayış, motivasyon ve potansiyelleri bulunan yapısal bir çekirdektir. Kişilerin yaşamdaki temel ihtiyaç, beklenti ve bakış açılarını belirler. Buradan hareketle mizacı, bireylerin nesilden nesle aktarılan özellikler ve bedenine ait özelliklerin (cinsiyet, saç-göz rengi v.b.) genetik kodunu barındıran DNA’ya benzetebiliriz. Nasıl ki DNA kişinin bedensel özellikleri de dahil vücuduyla ilgili tüm bilgiyi içeriyorsa, psikolojik DNA kabul edilebilecek mizaç da kişinin sergilemeye eğilimli olduğu tüm davranışsal, duygusal ve bilişsel özellikleri içerir.

Karakter, mizaç özelliklerinin kararlılık, belirginlik ve süreklilik göstermesiyle meydana gelir. Mizacı bir tohum olarak kabul edersek, karakteri ağacın kalın dallarına benzetebiliriz. Örneğin, mizacında öfkeli olma özelliği bulunan birinin, birçok durumda belirgin ve sürekli bir biçimde öfkeli davranışlar sergilemesi ve çevresindekiler tarafından “öfkeli biri” olarak tanımlanması, artık onun karakterine dair bir özelliktir.

Kişilik

Mizaç yapısının, cinsiyet, zekâ ve biyolojik etkenler gibi büyük oranda değişmeyen şartlar ve yaşadığı çevre, kültür, aile, aldığı eğitim, yaşanılan olaylar gibi kısmi olarak değişebilir şartların etkileşmesiyle kişilik meydana gelir. Mizaç kişiliğin yapısal zeminidir. Mizaç bir tohum, karakter ağacın kalın dalları ise; kişilik de ağacın tamamıdır diyebiliriz.

Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin Diğer Önemli Kavramları

Dokuz Tip Mizaç Modeli’nde Stres ve Rahat Hatları

Hepimiz stres yaratan faktörlere maruz kaldığımızda veya kendimizi olağan durumumuzdan daha rahat ve huzurlu hissettiğimizde farklı mizaç özellikleri sergilemeye başlarız. Normal şartlara döndüğümüzde ise stres ve rahatta sergilediğimiz davranışları terk ederek yine kendi mizaç yapımıza ait davranışları sergileriz. Dokuz Tip Mizaç Modeli de günlük yaşamda çok açık bir şekilde gözlemlenebilen, ancak Dünya’da hiçbir mizaç yaklaşımı tarafından açıklanmamış olan bu değişimi, “stres ve rahat hatları” ile açıklar.

Dokuz Tip Mizaç Modeli’nde Kanat Mizaç

Dokuz Tip Mizaç Modeline göre, insan davranışlarına etki eden ve insanın davranış çeşitliliğini zenginleştiren, kendi mizaç yapısı dışında başka bir mizaç yapısı daha vardır: Kanat mizaç etkisi.

Kanat mizaç etkisi kavramı; en basit ifadeyle bir mizaç tipine ek olarak bir başka mizaç tipinin da birey üzerinde etkili olmasıdır. Dokuz temel mizaç tipinin bir çember etrafında sıralandığını düşünün: Her bir mizaç tipinin bitişiğindeki mizaç tiplerinden biri, o mizaç tipinin kanat mizacını temsil eder.
Örneğin: “Duyumsal-Hareketsel (Fiziksel) Konfor Arayan” (DTM9) mizaç tipinin kanat mizaç tipleri ya “Mutlak Güç Arayan”(DTM8) ya da “Kusursuzluğu Arayan” (DTM1) mizaç tipinden sadece biri olabilir.

Copyright © 2015 Tum Haklari Saklidir. Askimizac.com